Døden er et emne, der findes i alle religioner. Troen på reinkarnation, hvor sjælen bliver genfødt igen og igen på Jorden er et af fundamenterne i hinduismen. Døden bliver set som et naturligt aspekt i livet, og der er utallige episke historier, hellige skrifter, vediske vejledninger, som beskriver hvorfor døden eksisterer, hvilke ritualer der bør udføres i forbindelse med død, mange mulige destinationer for sjælen når den forlader Jorden m.m. Hvad mennesket bliver genfødt som afhænger af hvordan de har været som mennesker og hvilke tanker de har haft i det forrige liv.
Målet for en hindu er at overkomme genfødslernes kredsløb og blive forenet med Gud.

yamaI hinduismen eksisterer et dødsrige, som bliver ledet af Yama. Han var den første dødelige der fandt vej til dødsriget efter sin død, og blev derfor den der viser vejen for alle andre, der dør, og herskeren af dødsriget. Han bliver kaldt Kong Yama og beskrives i de hellige vediske skrifter fra omkring 1500-1000 f.Kr. Rig Veda skriver, at alle der har været gode mennesker, vil få adgang til Yamas paradis, og opnå alle paradisets goder.

Yama siges at have to hjælpere i form af to hunde, som beskrives som "4-øjede vogtere over stien, og som holder øje med mennesket", og Yama rider på en bøffel. Yamas dødsrige beskrives som et godt sted at komme hen, og Yama siges at være den der dømmer mennesket efter dets karma. Opholdet i dødsriget er kun midlertidigt indtil man igen bliver genfødt på Jorden.

I hinduismen betegnes den verden vi lever i for Mrityu Lok (lokam på tamilsk). Udover vores verden findes to andre verdener. 

Den ene er Satya Lok med de øvre verdener – også kaldet Deva Lokam, som huser devtaer. Devtaer er forskellig fra halvguder, men de har også visse kræfter, som dog ikke er så stor som selve Brahmans eller halvgudernes.

Processen
De hinduistiske ritualer i forbindelse med død i alle traditioner følger en ganske ensartet mønster baseret på de hellige vediske skrifter, men variationer kan forekomme afhængig af hvilken sekt, region, kaste og familietraditioner, der er tale om. De fleste ceremonier bliver udført af familien, hvor alle deltager – inklusiv børnene. Nogle ceremonier bliver udført af en præst, men hvis der ikke er nogle præster til at udføre disse ceremonier, kan disse også blive udført af familien.

Hinduer tror på reinkarnation – en tro om at sjælen er udødelig og lever flere livsperioder i den ene krop efter den anden. Sjælen er nogle gange født i en menneskekrop, nogle gange i en dyrekrop og nogle gange i en plante osv. Hinduer tror på, at alle livsformer har en sjæl, og at alle sjæle har en chance for at eksperimentere livet i forskellige former. 

Den hinduistiske tradition bygger på eksistensen af universets cykliske natur og alt som det indeholder. Kosmos følger en cyklus indenfor en ramme af cyklusser. Det skabes og det går til grunde, men det repræsenterer kun én omgang i tidens cyklus. Ligesom universet følger denne cyklus af skabelse og ødelæggelse, så følger sjælen (atman) også dens egen version af cyklus kaldet samsara – en cyklus af genfødsler hvor hver sjæl bliver gentagne gange genfødt.