Kali Yuga er den 4. tidsalder i hver Maha Yuga. "Kali" betyder strid og krig. Det er den mørkeste tidsalder, hvor dharma kun står på 1 af sine 4 ben, og der eksisterer knap nok en kraft. 
Vishnu er stadig den herskende Gud i form af Shiva-Rudra - ødelæggeren af livet på Jorden.

Dvapara Yuga er den 3. tidsalder i hver Maha Yuga. "Dva" betyder 2 og hentyder til, at den evige dharma i denne tidsalder bliver nødt til at balancere usikkert på 2 af sine 4 ben - skiftende mellem det gode og det onde. Kraft og moralsk perfekthed eksisterer stadig, men de er halveret i forhold til hvordan det var i Kriti Yuga. 
Vishnu er stadig den herskende Gud i denne tidsalder. Menneskene opfatter nu ofring som det vigtigste og kraftgivende.

paradiseDette er den første tidsalder i Maha Yuga. Dette er tidsalderen for kraft og moralsk fuldkommenhed. Dette er en lys og gylden tidsalder på Jorden, hvor Vishnu i form af skaberguden Brahma leder verdenen. Dharma ("pligten" / ideel, retfærdig opførsel/moralsk pligt) vil i denne tidsalder stå på alle sine 4 ben.

Dette er den anden tidsalder i Maha Yuga. I denne tidsalder går dharma mindre stabilt på 3 af sine 4 fødder. Kraft og evne eksisterer stadig, men de er aftaget med en 1/4. Vishnu er den herskende Gud i denne tidsalder. Folk i denne tidsalder vier deres liv til stræben efter viden, som de anser for at være den højeste kraft.

Verdens skabelse og undergang er nært knyttet til opfattelsen af tiden. Hinduer opfatter ikke verdensforløbet som lineært fremadskridende, men som cyklisk/cirkulært. Dvs. tiden består af forskellige cyklusser, hvor verden skiftevis skabes og går til grunde i det uendelige.

I hinduistisk kosmologi eksisterer universet i 4.320.000.000 år, som er én dag i skaberguden Brahmas liv (kaldes også for "kalpa"). Derefter bliver universet tilintetgjort af ild og vand, og derefter hviler Brahma én nat, som også varer 4.320.000.000 år. Et år i Brahmas liv består af 360 sådanne kosmiske dage og nætter, og Brahma lever i 100 år.