I hinduismen findes der ikke kun én hellig bog, men flere. Man inddeler de hellige skrifter efter om de er åbenbarede (ikke skabt af mennesker) og de ikke-åbenbarede (menneskeskabte tekster). De åbenbarede tekster kaldes for "shruti", som er et sanskrit ord for "at høre". De ikke-åbenbarede tekster kaldes for "smriti", som betyder "at huske" på sanskrit, og dermed menes som det der er husket

forsiden skrifterDen sidste af de 4 vedaer, Atharva Veda (Atharvan præsternes visdom), er meget anderledes end de tre andre vedaer. Den er desuden den næstvigtigste efter Rig Veda hvad angår dens historiske og sociologiske betydning. En anderledes ånd præger denne visdom.

Atharva betyder den faste. Atharva er Prajapati, som er den gud, som gav mennesket ild. Selve Atharva Veda navnet stammer fra én af præstefamilierne, som man tror har skrevet vedaerne.

forsiden skrifterYajur Veda (”Visdom om ofringer”) er en liturgisk samling, som blev lavet for at imødekomme en ceremoniel religions behov. De består af hellige formularer, påkaldelser og stavelser mumlet af præster, som udførte de hellige ritualer.
Yajur Veda blev brugt som en vejledningsbog for præsterne, som udførte hellige handlinger ved at mumle prosa bønner og ofringsudtryk på samme tid.

forsiden skrifterSama Veda (”Visdom om messer”) er en liturgisk samling af melodier (saman). Ordet sama betyder nydelig sang eller hymne, og eftersom Sama Veda består af sådanne sange/hymner, så kaldes den for Sama Veda.

Hymnerne stammer næsten fra Rig Veda, og de har ikke en karakteristisk selvstændig religiøs undervisning. Derfor kan den karakteriseres som en reduceret version af Rig Veda, og har et omfang på ca. halvdelen af Rig Veda’s længde.

forsiden skrifterRig Veda  (sanskrit: den hellige viden (veda) om hymnerne) er den indiske litteraturs ældste skriftsamling - endda de ældst kendte tekster på et indoeuropæisk sprog. Den består af de tidligste mantra på sanskrit, som kan dateres tilbage til 3000 f.kr. - 1000 f.kr. Nogle videnskabsmænd mener endda, at den kan dateres helt tilbage til 12.000 f.kr. - 4000 f.kr.

Rig Veda består af 1028 Suktas/samhitas (hymner) tilegnet 33 forskellige guder, men mest til Indra, Agni og Soma. Den består af 10.589 vers, som er inddelt i 10 mandalas (bøger), hvoraf de 2-7 er kernen i værket.